Home

Biografie

Composities voor Orgel

Composities voor Piano

Bewerkingen voor Koor

Bewerkingen voor Blazers

Partituren

Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef De Brabanter

Bewerkingen voor Koor :

- Trittico per i defunti (driestemmig mannenkoor - twee tenoren en bas): 

    - Lux Aeterna, Ego Sum Resurrectio, Pie Jesu Domine.

- Ave Maria : Mottet voor eenstemmig (vrouwen)koor met orgelbegeleiding.

- Drie Lenteliederen : Lentewind, Gebed, Lentetover (tekst: Reimond Van Droogenbroeck)

- Twee religieuze volksliederen (Antwerpen 1600): (bewerking): - Alleluia, de blijde toon

 - Het was een maghet zuiver en net 

- Halleluja laat opgetogen (SATB) - ICLZ-gezangen nr 510 - (bewerking).

- Lied van het ledige graf (SAB) - ICLZ-gezangen nr 416 (bewerking.)

- Lied van het ledige graf 

- Een lied om Kanašn (1560) - voor Orgel, Koor, Gemeenschap 

- 't Is Pasen (SmSA+ klavier) en (SATB+klavier) (bewerking op een tekst van Guido Gezelle)

- Magnificat L.De Vocht - bewerking voor SAT

- God is mijn Herder (J.De Sutter) - bewerking  voor SATB.

- Christus is verrezen - bewerking voor SATB

- Alleluia, de blijde toon - bewerking voor SATB

- Fonteine, moeder maged reine - bewerking voor ATB

- Vier Weverkens - bewerking voor SATB

- De vastenavond zot - bewerking voor SATB

- Wel Anne-Marieken - bewerking 

- Kerstliederen :  - Van vreugde ons alle kinderkens zingen (SATB)  - In 't stalleke van Betlehem (SATB)   - Kind'ren zwijgt (SATB) - Het was een maget zuiver en net (SATB)  - Een kint gheboren in Betlehem (SATB) - Een kindeken is ons gheboren (SATB) - Nu sijt wellecome (SATB)  - Laet ons mit herten reyne (SATB) - Wij christen lieden (SAB) - Komt ons in diepe nacht (SATB)

- Gij zijt in glans verschenen (SAT - ATB)

- Laudate Dominum (SATB)

- Tota pulchraes (SAT)

- Tantum ergo (SAT)

- Ad laudes (SAA of TTB)

- Ave Verum (BB + orgel)